Záruka kvality a kontroly

Kontrola kvality je v našej spoločnosti jednou z priorít. Počas výrobného procesu dochádza ku kontrole na niekoľkých úrovniach:

1. Kontrola kvality prichádzajúcich materiálov a dielov
Prichádzajúci materiál sa podrobuje predepísaným typom analýz – jedná se najmä o materiálovú analýzu, skúšku tvrdosti, analýzu pórovitosti. Ďalšie testy sú realizované v spolupráci s externými laboratóriami a vystavovateľmi certifikátov.

2. Medzioperačná kontrola kvality
Pri výrobe sú všetky opracovávané diely podrobené kontrole presnosti. K týmto účelom slúži 3D meracie centrum (Contura G2 RDS 1000) s odchýlkou merania 3,5 µm na 1000 mm. Poverení pracovníci sú tak schopní merať komplexne obrábané diely veľmi efektívne a spoľahlivo, a to vďaka samo sa generujúcím meracím programom. Pred zahájením sériovej výroby je na každom obrábacom stroji skontrolovný vždy prvý kus z každej série. Pokiaľ spĺňa požadované kritériá, sériová výroba je zahájená. V priebehu výroby sú diely ďalej podrobované náhodným testom. Všetky výsledky príslušných meraní sú zaznamenávané pracovníkmi kontroly. Po ich vyhodnotení sú našimi odborníkmi navrhnuté dlhodobé opatrenia pre zaistenie čo najvyššej kvality opracovaných dielov. Tento prístup nám umožňuje dosahovať trvalé zlepšovanie výrobného procesu.

3. Kontrola montáže
Naše štandardy kvality vyžadujú, aby každá jednotlivá klapka podliehala skúške tesnosti vykonávanej montážnymi pracovníkmi a následne i nezávislými pracovníkmi kontroly. Skúšky tesnosti sú v našej spoločnosti vykonávané podľa štandardných podmienok PED 97/23/ES, zároveň sú v súlade s ďalšími normami ako napr. API 598, EN 12266, GOST R. Skúšky tesnosti podľa ďalších noriem je možné vykonať na základe priania zákazníka.

4. Finálna kontrola
Finálna kontrola v spoločnosti ABO Valve je vykonávaná po úplnej kompletácii klapky montážnymi pracovníkmi, ale skôr ako sú klapky prichystané na expedíciu. Pri finálnej kontrole je klapka posudzovaná, či spĺňa všetky aspekty, ktoré zákazník požadoval. Táto kontrola je vykonávaná na výrobe nezávislými kontrolórmi a až po ich odsúhlasení môžu byť klapky expedované.

Dodržiavanie týchto prísnych záruk kvality a štandardov kvality nám pomáha redukovať počet nezhôd na minimum.