Projekt “Vybudování výzkumného centra na výzkum a vývoj speciálních uzavíracích a regulačních armatur” za finanční podpory Evropské unie

Společnost ABO valve, s.r.o. se zaměřuje na vývoj a výzkum nové inovativní generace tzv. „high performance butterfly valves“ – uzavíracích klapek pro nejnáročnější průmyslové aplikace. Společnost si proto vytýčila za úkol vyvinout uzavírací klapku tzv. čtyřnásobné excentricity. V rámci výše uvedeného projektu vybudovala výzkumné centrum na výzkum a vývoj těchto armatur. Toto centrum je mimo jiné vybavené zařízeními, uvedenými v následujícím přehledu.  Společnost primárně využívá těchto zařízení pro vlastní vývoj a výzkum, ale v souladu s podmínkami poskytnutí dotace je nabízí dalším subjektům a to za tržních podmínek. Případní zájemci se mohou obrátit na p. Pavla Hegra /tel.: 724 261 277, e-mail: mistr@abovalve.com/.

Zařízení    Obecné využití V + V
 • Tlakovací centrum armatur YDK-315D
 • Testování tlakových nádob do tlaku 50 bar
 • Pětiosé obráběcí centrum MCG 1000 5XT
 • Obrábění složitých tvarů, výroba forem a modelů
 • Vertikální soustruh CNC VS C 6005+C
 • Obrábění kuželových  elipsovitých tvarů
 • Soustruh CNC SP 430Y
 • Velmi přesné obrábění rotačních tvarů do průměru 500 m
 • Drátová řezačka Sodic VL 600Q
 • Výroba nástrojů a modelů velmi složitých tvarů s maximální přesností
 • Gravírovací laser HXM 20
 • Nejširší použití pro značení dílů a materiálů dle požadavku norem (ISO, API)

 

Na realizaci tohoto projektu je poskytována finanční podpora od Evropské unie z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.