Projekt „DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE“ ve společnosti ABO valve, s.r.o.

Společnost ABO valve realizuje dotační projekt „DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE“ ve společnosti ABO VALVE, s.r.o.
Projekt je spolufinancován Evropskou Unií, a to v rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – OP PIK 2014-2020.

 

Název projektu: Digitální transformace ve společnosti ABO valve, s.r.o. (Schválení: 03/2021)
Registrační číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/19_249/0023750
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Výzva II – výzva Technologie – ITI Olomouc

 

Předmětem projektu je postupná digitální transformace výrobní společnosti ABO valve s.r.o. v souladu se zásadami koncepce Průmysl 4.0. Cílem je schopnost firmy dodat kvalitní výrobek dle specifických požadavků zákazníka za podobnou cenu a v podobném termínu, jako u výroby sériové. Cílem projektu je tedy realizovat první vlnu digitální transformace, která společnosti umožní reagovat na identifikované problémy a zajistit tak dlouhodobou konkurenceschopnost firmy.

 

Digitalizace společnosti zajistí:
Vysoký stupeň automatizace procesů ve firmě
Urychlení cyklu výzkum-vývoj-výroba nového, nebo upraveného výrobku
Rychlou a bezchybnou objednávkovou konfiguraci produktu dle požadavků zákazníka
Rychlejší a racionálnější realizaci výrobních procesů, bez papírů a se zpětnou vazbou v reálném čase o průběhu zakázek a využití zdrojů
Lepší organizaci skladového hospodářství v rámci řízeného skladu podporovaného čtečkami, okamžitý přehled o stavu skladů a jednotlivých pohybů
Zvýšení efektivity práce, zejména v důsledku lepšího plánování a řízení výroby
Posílení ochrany společnosti a jejích dat před možnými kyberhrozbami