Proces výroby Bitumenu / Asfaltu (vhodný výběr armatury)

Ropný bitumen, běžně nazývaný „bitumen“ nebo „asfalt“, se vyrábí rafinací ropy. Používá se jako pojivo ve stavebních výrobcích, jedná se o velmi viskózní, černý nebo tmavě hnědý materiál.

Surová ropa je čerpána ze skladovacích nádrží, kde je udržována na teplotě přibližně +60°C, v následném tepelném výměníku je její teplota zvýšena obvykle na +200°C. Stále populárnější ve světě je ohřev systému bitumenu pomocí termálního oleje protékajícího systémem cívek integrovaným přímo do nádrže. Pro tento proces nabízí společnost ABO valve klapky Série 2E (5590) s dvojitou excentricitou a PTFE těsněním (do maximální teploty +200°C).

Surový produkt se poté dále zahřívá v peci na teplotu obvykle +300°C, kde se částečně odpaří do frakční destilační nádoby. V této části zpracovatelského procesu jsou zákazníkům ABO valve nabízeny klapky ABO s trojitou excentricitou s kovovo-grafitovým těsněním (pro teploty nad +200°C).

V této fázi zpracování dochází k fyzickému oddělení složek. Lehčí složky stoupají nahoru a nejtěžší složky (atmosférický zbytek) padají na dno nádoby a procházejí druhým tepelným výměníkem před zpracováním ve vakuové destilační nádobě. Nakonec se bitumen získá vakuovou destilací nebo vakuovým odpařováním atmosférického zbytku z destilační nádoby. Toto je tzv. „přímý bitumen“. Tento proces se nazývá výroba bitumenu přímou vakuovou destilací. V těchto zpracovatelských linkách zákazníci ABO valve používají klapky Série 2E-5 a 3E-3 v závislosti na teplotě média.

Číst celý text: ABO valve – klapky pro zpracování „Bitumenu