Odvětví

Průmyslové procesy

Vodovodní hospodářství, odpadní vody

Přeprava sypkých materiálů

Papírnický průmysl

Manipulace s odpadním kalem

Přeprava potravin a nápojů

Závlahové systémy

Doplňování paliva na letištích

Manipulace s uhlovodíky

Topení, ventilace, klimatizace

Lodní průmysl

Rafinerie a ropná pole

Tepelná energetika

Jaderná energetika

Farmaceutický průmysl

Čištěný plyn

Pára vakuum

Pitná voda