Cíle společnosti

1. Spokojenost zákazníků
Spokojenost našich zákazníků je na prvním místě priorit naší společnosti. Se zákazníky navazujeme úzké partnerské vztahy a získáváme od nich co možná největší množství informací o jejich potřebách, abychom jim mohli vyjít vstříc – nabídnout nejlepší vhodné produkty, individuální řešení a kvalitní poradenství.

2. Zvyšování kvalifikace zaměstnanců a partnerů společnosti
Školení našich zaměstnanců a partnerů je bráno jako velmi důležitá součást obchodní strategie naši společnosti. Našim partnerům je nabízena možnost účastnit se vzdělávacího programu s názvem „ABO Academy“ kde se mohou seznámit s našimi produkty po teoretické i praktické stránce, s jejich aplikací v různých pracovních podmínkách atd. Pro zaměstnance společnosti jsou pořádána školení se zaměřením na prodej, marketing, produktové a technické znalosti. Kromě těchto specializovaných školení mohou navštěvovat také jazykové kurzy.

3. Naplňování hospodářských cílů
Kladné ekonomické výsledky zajišťují dlouhodobou existenci firmy a mají pozitivní vliv na zaměstnanost v regionu. Ekonomický zisk vycházející z optimalizace výroby, inovací a pečlivého plánování a managementu je nezbytností pro rozvoj firmy. Snaha dosahovat ekonomického úspěchu je v rovnováze s naší zodpovědností vůči společnosti a životnímu prostředí.

4. Kvalitní dodavatelské vztahy
Dodavatelské vztahy mohou významně ovlivňovat kvalitu našich produktů a služeb, a proto navazujeme partnerské dodavatelské vztahy s předem ověřenými dodavateli, tak abychom byli schopni minimalizovat náklady a zároveň neustále vylepšovat naše produkty.