Nabídka na využití zařízení výzkumného centra ABO valve

Výzkumné centrum ABO valve, s.r.o

Nabídka na využití zařízení

 

V rámci projektu Potenciál vybudovala společnost ABO valve, s.r.o. za finanční podpory Evropské unie výzkumné centrum na výzkum a vývoj speciálních armatur. Toto centrum je mimo jiné vybavené zařízeními, uvedenými v následujícím přehledu.  Společnost primárně využívá těchto zařízení pro vlastní vývoj a výzkum, ale v souladu s podmínkami poskytnutí dotace je nabízí dalším subjektům a to za tržních podmínek. Případní zájemci se mohou obrátit na p. Pavla Hegra/ tel. 724 261 277 , e-mail: mistr@abovalve.com/.

Technologie – pořízená zařízení

Zařízení Obecné využití pro V + V
Tlakovací centrum armatur YDK-315D

 

Testování tlakových nádob do tlaku 50 bar
Pětiosé obráběcí centrum MCG 1000 5XT Obrábění složitých tvarů, výroba forem a modelů
Vertikální soustruh CNC VS C 6005+C Obrábění kuželových  elipsovitých tvarů
Soustruh CNC SP 430Y

 

Velmi přesné obrábění rotačních tvarů do průměru 500 mm
Drátová řezačka Sodic VL 600Q

 

Výroba nástrojů a modelů velmi složitých tvarů s maximální přesností
Gravírovací laser HXM 20

 

Nejširší použití pro značení dílů a materiálů dle požadavku norem (ISO, API)

 

Na realizaci tohoto projektu byla poskytnuta finanční podpora od Evropské unie z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.