Kvalita technologie čištění odpadních vod závisí na vhodnosti a kvalitě instalovaných armatur, protože sedimentace, regulace toku a čištění kalných a průmyslových odpadních vod kladou mnohem vyšší nároky na použité materiály armatur, než například úprava pitné vody. Je to především díky jejich viskozitě a případném obsahu pev-ných nebo abrazivních částic.

Společnost ABO valve nabízí široký sortiment průmyslových armatur, nožových šoupátek, zpětných klapek a příslušenství, které umožňují provozování, spouštění, regulaci a odstavování čerpadel a čerpacích systémů, rozvodů energií – plynů, par a dalších médií a zajišťuje jejich bezpečný a regulovaný provoz (ručně nebo automaticky). Armatury ABO valve jsou vyráběny a nabízeny v různých materiálových variantách těles, nožů, disků a manžet odpovídajícím konkrétním provozním podmínkám. Dle přepravovaného a regulovaného média jsou osazeny speciálními typy manžet (těsnění), což zabezpečuje jejich odolnost v řízení příslušného čisticího procesu. Armatury mohou být dodávány s různými typy ovládání, což opět zvyšuje variabilitu jejich použití.

Technologie čistíren odpadních vod

První částí čistírny odpadních vod je hrubé předčištění, které slouží k odstranění hrubých nečistot z přitékající vody. Dochází zde k oddělení hrubšího materiálu na česlích. Těžší částice se usazují v lapácích štěrku a písku. Jejich konstrukce zpomaluje rychlost proudění odpadní vody, a částice tak sedimentují. Pro tuto část technologie společnost ABO valve nabízí kompletní řadu nožových šoupátek Série 200 a 300. Vnitřní konstrukce sedla šoupátek zabraňuje sedimentaci usazenin blokující uzavření šoupátka. Povrchová úprava tělesa šoupátek odolným vícevrstvým nátěrem zvyšuje jejich odolnost v korozivním prostředí.

Následuje mechanický stupeň čištění, který zajišťuje separaci hrubších nebo jemnějších podílů nerozpuštěných nečistot v odpadní vodě. Tento proces probíhá v usazovacích nádržích. Pro systémy odčerpávání vod je nabízena kompletní řada ABO centrických měkkotěsnicích klapek série 900. Disk v nerezové oceli CF8M, dle konkrétních provozních podmínek s povrchovou úpravou nátěrem Rilsan nebo Halar, tedy nátěry s vysokou korozní odolností a vhodné do instalací s přítomností chemických zbytků nebo pro procesní vody s příměsí hrubších nečistot. Klapky jsou standardně nabízeny s manžetami EPDM/NBR, pro aplikace vyžadující odolnost proti mechanickému opotřebení doporučujeme řadu speciálních manžet FLUCAST.

V odpadní vodě je rovněž před odtokem nutné snížit koncentraci fosforu (spolu s dusíkem významně pod-porují nárůst řas v tocích). Vysrážený fosforečnan vytváří vločky, které sedimentují v dosazovacích nádržích. Ty slouží k sedimentaci aktivovaného kalu od vyčištěné vody. Z nich již odtéká vyčištěná voda, u které jsou dodrženy příslušné koncentrace znečišťujících látek. Pro aplikace obsahující agresivní média společnost ABO nabízí manžety z řady VITON / VITON BIO.

Představují dobrou chemickou odolnost a zajišťují bezpečnou regulaci průtoku. Nedílnou součástí čistíren odpadních vod je také kalové a plynové hospodářství. Kal vzniká sedimentací v usazovacích nádržích a dále sedimentací aktivovaného kalu v dosazovacích nádržích. Při stabilizaci kalu dochází k vývinu bioplynu, který je jímán v plynojemu a následně používán jako zdroj energie pro danou čistírnu odpadních vod. Rozvody a transport bioplynu umožňují klapky řady 974 s manžetou EPI (Epichlorhydrin).

Závěr

V oblasti čištění odpadní vod nabízí společnost ABO valve svým zákazníkům kompletní dodávky centrických měkkotěsnicích klapek série 900, těsnost třída A, nožových šoupátek Série 200/300 (DN50-DN1200) a celé řady zpětných klapek série 700/800/ART16/17 a to jak pro odvody odpadních vod a kalů, tak velmi hrubých a jemných sedimentujících nečistot, viskozních látek a plynů. Klapky jsou dodávány s kompletními službami inženýringu. Na základě požadavku zákazníka jsme připraveni zpracovat výkre-sovou dokumentaci. Nabízíme služby montáže, případně audity pro posouzení vhodnosti instalace přímo na místě u zákazníka. Dle konkrétního požadavku provedeme návrh na výměnu vyhospodařených armatur nebo repasi ”second-hand” zařízení. Kompletní sortiment společnosti naleznete na: www.abovalve.com

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti