Ciele spoločnosti

1. Spokojnosť zákazníkov

Spokojnosť našich zákazníkov je na prvom mieste priorít našej spoločnosti. So zákazníkmi nadväzujeme úzké partnerské vzťahy a získaváme od nich čo možno najväčšie množstvo informacií o ich potrebách, aby sme im mohli vyjsť v ústrety – ponúknuť najlepšie vhodné produkty, individuálne riešenie a kvalitné poradenstvo.

 

2. Zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov a partnerov spoločnosti

Školenie našich zamestnancov a partnerov je brané ako velmi dôležitá súčásť obchodnej stratégie našej spoločnosti. Našim partnerom je ponúkaná možnosť zúčastniť sa vzdelávacieho programu s názvom „ABO Academy“ kde sa môžu zoznámiť s našimi produktami po teoretickej i praktickej stránke, s ich aplikaciami v rôznych pracovných podmienkach atd. Pre zamestnancov spoločnosti sú realizované školenia so zameraním na predaj, marketing, produktové a technické vedomosti. Okrem tychto špecializovaných školení môžu navštevovať tiež jazykové kurzy.

3. Naplňovanie hospodárských cieľov

Kladné ekonomické výsledky zaisťujú dlhodobú existenciu firmy a majú pozitívny vplyv na zamestnanosť v regione. Ekonomický zisk vychádzajúci z optimalizácie výroby, inovacie a starostlivého plánovania a manažmentu je nezbytnosťou pre rozvoj firmy. Snaha dosahovať ekonomického úspechu je v rovnováhe s našou zodpovednosťou voči spoločnosti a životnému prostrediu.

4. Kvalitné dodávateľské vzťahy

Dodávateľské vzťahy môžu významne ovplyvňovať kvalitu našich produktov a služieb, a preto nadväzujeme partnerské dodavateľské vzťahy s predom overenými dodavateľmi tak, aby sme boli schopný minimalizovať náklady a zároveň neustále vylepšovať naše výrobky.