Absolventi ABO akadémie!

Ďalší stážisti absolvovali vzdelávací program, v ABO akadémii v centrale SPOLOČNOSTI ABO v Olomouci. Stážisti získali veľa znalosti o našich klapkách aj o príslušenstve. Tiež si osvojili praxi v nasledujúcich oblastiach použitia:

– montáž a nastavenie pohonov na ABO výrobky, vr. príslušenstva;

– údržba ABO výrobkov, vr. montáže a demontáže armatúr;

– testovanie ABO produktov.

Ďakujeme vám všetkým za zodpovedný prístup po celú dobu školenia!

ABO Academy