Projekt “Účast ABO valve na zahraničních veletrzích v letech 2018 – 2019” za finanční podpory Evropské unie

Společnost ABO valve zahájila projekt “Účast ABO valve na zahraničních veletrzích v letech 2018 – 2019”, jehož obsahem je podpora účasti na zahraničních výstavách a veletrzích v zemích Evropské unie i mimo ni.

Cílem tohoto projektu je zvýšení povědomí o značce ABO a jejích výrobcích především u koncových zákazníků. Realizace projektu přispěje ke zvýšení poptávky po centrických, a hlavně excentrických klapkách ABO v zahraničí a tím ke zvýšení konkurenceschopnosti společnosti ABO na mezinárodních trzích. Aktivity naplánované v tomto období rovněž umožní navázání nových kontaktů a přispějí ke vstupu společnosti na nové trhy v USA, Iránu a Číně.

Na realizaci tohoto projektu je poskytována finanční podpora od Evropské unie z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.