Projekt „Certifikace nových a inovovaných výrobků“

Projekt „Certifikace nových a inovovaných výrobků“ ve společnosti ABO valve, s.r.o.

Společnost ABO valve realizuje dotační projekt „CERTIFIKACE NOVÝCH A INOVOVANÝCH VÝROBKŮ“ ve společnosti ABO VALVE, s.r.o.
Projekt je spolufinancován Evropskou Unií, a to v rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – OP PIK 2014-2020.

 

Registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0025356

Předmětem projektu je testování nových a inovovaných výrobků autorizovanou zkušební laboratoří, posouzení konstrukční a technické dokumentace a vyhotovení certifikátu potvrzujícího shodu produktu s požadavky technických norem na výrobky určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX).

1.Ověření shody uzavírací klapky série 500 s požadavky norem platných pro výrobky určené pro použití ve výbušných atmosférách. Ověření shody bude provedeno postupem dle ČSN EN ISO/IEC 17067:2014. Finálním výstupem ověření shody je Ex certifikát výrobku opírající se o pozitivní výsledky získané při kontrole dokumentace. Veškerá činnost spojená s posuzováním shody je prováděna autorizovanou laboratoří ve vztahu k plnění požadavků normy platné pro neelektrická zařízení určená pro výbušné atmosféry ČSN EN ISO 80079-36 za současného využití odpovídajících požadavků normy ČSN EN IEC 60079

2.Ověření shody nových konstrukčních variant uzavírací klapky série 900 s požadavky norem platných pro výrobky určené pro použití ve výbušných atmosférách-rozšíření stávajícího certifikátu o nové varianty výrobku s hliníkovými tělesy a novými manžetami typu NBR-004, EPDM-022 a ECO-002.Ověření shody nových konstrukčních variant výrobku je provedeno postupem shodným s postupem uvedeným v odstavci 1. Výstupem ověření shody je dodatek ke stávajícímu certifikátu FTZÚ 14Ex0004.

3.Ověření shody nových konstrukčních variant uzavírací klapky série 2E-5 s požadavky norem platných pro výrobky určené pro použití ve výbušných atmosférách-rozšíření stávajícího certifikátu o nové varianty výrobku. Ověření shody nových konstrukčních variant výrobku je provedeno postupem shodným s postupem uvedeným v odstavci 1. Výstupem ověření shody je dodatek ke stávajícímu certifikátu FTZÚ 19Ex0014.

Datum zahájení projektu: únor 2021

Datum ukončení projektu: 18.1.2022

Na realizaci tohoto projektu je poskytována finanční podpora od Evropské unie z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.