Manipulace s odpadním kalem

Série 900, nožová šoupátka