Záruka kvality a kontroly

Kontrola kvality je v naší společnosti jednou z priorit. V průběhu výrobního procesu dochází ke kontrole na několika úrovních:

1. Kontrola kvality příchozích materiálů a dílů
Příchozí materiál se podrobuje předepsaným typům analýz – jedná se zejména o materiálovou analýzu, zkoušku tvrdosti, analýzu pórovitosti. Další testy jsou realizovány ve spolupráci s externími laboratořemi a vystavovateli certifikátů.

2. Mezioperační kontrola kvality
Při výrobě jsou všechny opracovávané díly podrobeny kontrole přesnosti. K těmto účelům slouží mimo jiné 3D měřící centrum (Contura G2 RDS 1000) s odchylkou měření 3,5 µm na 1000 mm. Pověření pracovníci jsou tak schopni měřit komplexně obráběné díly velmi efektivně a spolehlivě, a to díky samo se generujícím měřícím programům. Před zahájením sériové výroby je na každém obráběcím stroji zkontrolován vždy první kus z každé série. Pokud splňuje požadovaná kritéria, sériová výroba je zahájena. V průběhu výroby jsou díly dále podrobovány náhodným testům. Všechny výsledky příslušných měření jsou zaznamenávány pracovníky kontroly. Po jejich vyhodnocení jsou našimi odborníky navržena dlouhodobá opatření pro zajištění co nejvyšší kvality opracovaných dílů. Tento přístup nám umožňuje dosahovat trvalého zlepšování výrobního procesu.

3. Kontrola montáže
Naše standardy kvality vyžadují, aby každá jednotlivá klapka podléhala zkoušce těsnosti prováděné montážními pracovníky a následně i nezávislými pracovníky kontroly. Zkoušky těsnosti jsou v naší společnosti prováděny dle standardních podmínek PED 97/23/ES, zároveň jsou v souladu s dalšími normami jako např. API 598, EN 12266, GOST R. Zkoušky těsnosti dle dalších norem je možno provést na základě přání zákazníka.

4. Finální kontrola
Finální kontrola ve společnosti ABO valve je prováděna po úplné kompletaci klapky montážními pracovníky, ale dříve než jsou klapky přichystány k expedici. Při finální kontrole je klapka posuzována, zda splňuje všechny aspekty, které zákazník požadoval. Tato kontrola je prováděna na výrobě nezávislými kontrolory a teprve po jejich odsouhlasení mohou být klapky expedovány.

Dodržování těchto přísných záruk kvality a standardů kvality nám pomáhá redukovat počet neshod na minimum.