ABO Valve i přes letošní koronavirovou krizi plní svůj plán tržeb

Olomoucká rodinná firma ABO Valve i přes letošní koronavirovou krizi plní svůj plán tržeb

Český výrobce průmyslových motýlkových klapek firma ABO valve v letošním roce dosahuje výborných obchodních výsledků a i přes stávající omezení a koronavirovou pandemii se jí daří plnit svůj plán zakázkové náplně a tržeb. Za prvních jedenáct měsíců roku se firmě podařilo kontrahovat zakázky v objemu větším než 190 mil. Kč. V polovině listopadu firma dosáhla tržby na úrovni 257 mil. Kč. Firma dosahuje dlouhodobě zisk, v loňském roce činil dosažený zisk úrovně 20 mil. Kč. ABO valve je mezinárodní firma se sítí 9ti zahraničních poboček a 2 prodejních kanceláří v provozní režii ABO valve. Více než 85 % produkce firmy je určeno na export. V loňském a letošním roce firma rozšířila svoji obchodní činnost na trzích v arabském světě, dominanci v jejím prodeji stále drží trh Ruské Federace, Německa a Turecka. I přes současnou koronavirovou pandemii se firmě daří získávat nové trhy v Evropě – obnovila své prodeje na trh Itálie a oblasti Balkánu. Firma zaměstnává necelých 100 kmenových zaměstnanců, v celé skupině firem pracuje okolo 160 zaměstnanců. V letošním roce ABO valve podpořilo zaměstnanost v regionu náborem nových kolegů, stále však pociťuje nedostatek lidských zdrojů například v prodejních nebo technických profesích.

Zajímavým projektem letošního roku je dodávka klapek z řady High-performance do Polska. Hodnota zakázky převyšuje 1,5 mil. Kč. Klapky jsou dodávány pro zpracování speciálního média – letecké palivo kerosin. Hodnota zakázky je 55tis EUR – cca 1,5 M Kč.

Jedná se o velmi prestižní projekt s vysokými nároky na bezpečnost, to mu odpovídá provedení ATEX a FIRE SAFE. Vodící kabel uzemní statickou elektřinu, která se může vytvořit v potrubí při průchodu média kapkou. Provedení zamezuje potenciálnímu výbuchu média v potrubí. Specialitou tohoto projektu je, že firma  na míru obráběla „mezikusy“ (jedná se o přídavnou přírubu mezi klapku a potrubí, aby byla splněna stavební délka v potrubí).

Česká firma ABO valve patří k velmi moderním provozům v České republice. Ve výrobních halách společnosti je umístěna řada velmi moderních CNC a pěti-osých obráběcích center na kterých jsou výrobky vyráběny metodou -just-in-time. ABO valve je soukromá, rodinná firma ve 100 % vlastnictví rodiny Študentových a Pohořských. Dcera zakladatele ,Petra Pohořská, obchodní ředitelka společnosti, získala v roce 2019 titul „Podnikatel Olomouckého kraje“ a postoupila do finále celorepublikové soutěže „Podnikatel roku“.